Att bygga arkitektritade hus

Ett husbygge är ett stort projekt, och att generellt beskriva hur man ritar, köper och bygger en arkitektritad villa är i princip omöjligt eftersom inget projekt är det andra likt. Vi ska dock göra vårt bästa för att förklara hur det kan gå till när man bestämt sig för att man vill ha ett arkitektritat hus, och det är en process i flera steg...

1. Finansiering och tillstånd

Pengar och ekonomi. Ett nödvändigt smörjmedel för att projektet ska flyta på som man vill. Kanske är du en av dem som har jobbat hårt nog för att kunna köpa huset själv, men de allra flesta behöver ta hjälp från banken. Ring runt till flera olika bankkontor eller gör en sökning på nätet för att se vilka generella villkor de kan erbjuda. Boka därefter in ett möte med banken där ni tillsammans går igenom hur mycket du kan få låna, och hur en bolånekalkyl kan komma att se ut. När ni fått lånelöfte är det dags att skaffa bygglov.

Bygglov ansöker ni om hos Kommunen. Tänk på att det kan bli en långdragen process som kan ta flera månader. Eventuella grannar måste få chansen att säga sitt, naturvärden måste bevaras, buller- och trafiksäkerhetslagar ska efterlevas och så vidare.

2. Möte med arkitekt och tillverkare

Förhoppningsvis har ni redan en bild av hur ni vill att ert framtida boende ska se ut på ett ungefär. Ta gärna med skisser till mötet med arkitekten för att lättare kunna visa hur ni tänker. Och vi behöver väl inte säga att det lönar sig att kolla upp många olika tillverkare för att se vilka som tillmötesgå era behov på ett prisvärt sätt.

De flesta tillverkare av arkitektritade hus har anställda arkitekter, så ofta kan man träffa både arkitekten och tillverkaren på samma gång. De skisser ni lämnar över vid mötet blir grund till arkitektens ritningar. Efter några veckor får ni tillbaka ett förslag på ritning och en offert på vad det kommer att kosta. Det är ofta helt okej att göra mindre ändringar i ritningarna.

3. Avtal

Avtalet är så viktigt att det förtjänar en punkt för sig. Det är extremt viktigt att ni är noggranna när ni läser igenom avtalet! Utgå inte från att allt "nog är okej", utan lusläs varenda del av det flera gånger innan ni skriver under. Om möjligt, be en jurist granska det. Detta gäller förstås även kontraktet ni skriver på entreprenaden. På kontraktet ska det tydligt framgå vad som ingår, när det senast ska vara klart, förseningsvite och priser.

Kontrollera att entreprenören har F-skattsedel, att det inte förekommer några ärenden hos Kronofogden, företagsägarens tidigare historik och ta referenser. Kom ihåg att ni aldrig behöver betala något i förskott oavsett vad som står i avtalet, samt att ni har rätt att hålla tio procent av betalningen fram tills att arbetet har godkänts av en besiktningsman.

4. Entreprenad

Det finns två typer av entreprenad: delad entreprenad och generalentreprenad. Vid en delad entreprenad är det ni själva som tar in anbud, anlitar och organiserar entreprenörer inom bygg, VVS, vatten, el och så vidare. Använder ni er av en generalentreprenör så kommer denne att organisera hela bygget. Ta in flera olika offerter och jämför dem noggrant! Kom ihåg att billigast inte alltid är bäst.

Senast två veckor innan byggstart måste också en skriftlig bygganmälan vara insänd till Kommunen som då kallar till byggmöte för att gå igenom detaljerna för bygget.

5. Skydd och försäkringar

Det är viktigt att ni väljer en bra försäkring som skyddar er mot oväntade fel och förseningar. Under ert husbygge behöver ni tre olika skydd:

Byggfelsförsäkring

Denna är bunden till huset, och gäller även om ni skulle sälja det, i tio år efter slutbesiktning. Byggfelsförsäkringen skyddar mot skador som uppstår till följd av fel i konstruktion, material och montage. Läs mer och jämför försäkringar på till exempel Billiga Försäkringar eller Villaförsäkring.info.

Färdigställandeskydd

Detta kan bestå antingen av en speciell försäkring eller en bankgaranti, och precis som namnet antyder handlar det om att se till att huset blir färdigt. Om besiktningsmannen inte skulle godkänna bygget, eller om en entreprenör skulle gå i konkurs under byggets gång, kan man med hjälp av färdigställandeskyddet ändå få huset klart.

Villaförsäkring

Från och med att stommen är levererad räknas huset som just ett hus, och inte bara en hög med material. Det innebär att ni behöver en villaförsäkring som skyddar mot brand, fukt och andra skador som kan uppstå. Skilj på hem- och villaförsäkring! Ni behöver ingen hemförsäkring förrän ni flyttar in.

Arkitektritade hus & villor

Sidan för dig som vill veta mer om arkitektritade hus och villor. Här får du bland annat veta mer om kostnader, tillverkare och saker som kan vara bra att tänka på inför husköpet.

Annonser

Länkar

Cellplaster

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)